BIP

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie  art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Rzetni;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Dom Pomocy Społecznej w Rzetni;
  3. monitorowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynatorem ds. dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni jest Pani Kinga Białek.

e-mail:

tel.: 62 79 141 75

Kategoria: Zapewnienie dostępności [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-02-23 21:14
Białek Kinga
48.64KB
Kategoria: Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Raport o stanie zapewnienia dostępności - stan na dzień 01.01.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-03-22 21:48
Białek Kinga
107.36KB

Redakcja strony: Koordynator do spraw dostępnościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 86

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl